Kontakt

euro casinobetsafe loginMapa dojazdu
Tender W.Młot
05-860 Święcice
ul. Źródlana 9

tel./fax 22 722 50 44

tel. 22 752 57 14

tel. 22 722 57 57 

 

Sprzedaż części 

22 722 50 44

515 706 794

695 626 575

601 612 755


 


 

Tryb SkypeMe™!Tender Dima

Tryb SkypeMe™!Włodek     


 

e-mail:
biuro@tender.pl
tender.poland@gmail.com

  

Grupa Adviser Sp. z o.o. 
05-860 Święcice
ul. Źródlana 9


tel./fax 22 722 50 44

tel. 22 752 57 14

tel. 22 796 04 39

NIP: 118-17-26-450

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000199654

Kapitał zakładowy: 50 000 zł  

 

 Wszelkie dane osobowe otrzymane przez firmę TENDER od osób składających zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystne zostaną wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane i na jaki zainteresowana osoba wyraziła zgode betsafe login. Osoba taka może w każdej chwili żądać zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych bez podania przyczyny.

 

Aby powrócić na stronę główną euro casino proszę kliknąć na logo TENDER

TENDER 05-860 Święcice, Źródlana 9, tel./fax: 022 722 50 44 tel. 022 796 04 39 tel. 022 752 57 14
Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt:

"Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności TENDER Włodzimierz Młot poprzez promocje produktów wypracowanych wspólnie z jednostką naukową"

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy TENDER Włodzimierz Młot w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych organizowanych w Europie, które zakończą się misjami gospodarczymi.
Zakresem działań projekt obejmuje przygotowanie materiałów promocyjno - reklamowych, które zostaną wykorzystane w czasie targów i misji gospodarczych, stanowisk wystawienniczych a także zorganizowane od strony logistycznej wyjazdu delegacji firmy na targi i misje gospodarcze.

Wartość projektu: 194 549,10 PLN
Dofinansowanie: 71 160,67 PLN