Informacje użytkowe


Dlaczego warto stosować produkty regenerowane?

 

Regeneracja to odbudowa używanej części pojazdu, zgodnie z przyjętymi zasadami, w taki sposób, że funkcjonalnie odpowiada ona części nowo wyprodukowanej. Zatem regeneracja jest wyższą formą niż naprawa części.

W większości, regeneracja części jest procesem pochłaniającym 3 do 5-ciokrotnie więcej czasu w stosunku do długości cyklu produkcyjnego produktu fabrycznie wytworzonego, ale może być do 50% tańsza, ponieważ  nie wymaga wykonania drogich elementów składowych (najczęściej korpusów i obudów) w trakcie kosztownych procesów. Pochodzą one ze zbieranych rdzeni.

Firma TENDER sprzedaje produkty regenerowane z możliwością odkupienia niesprawnych części.

Właściciele samochodów ciężarowych coraz częściej decydują się na zakup części regenerowanych, mających wysoką  jakość.  Ceny tych części    jednak wielokrotnie  niższe.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RECYRKULATORY SPALIN

 

 

Układ recyrkulacji spalin (EGR –  ang. Exhaust Gas Recirculation) –stosowany w samochodach zarówno z silnikami benzynowymi jak i  silnikami diesla w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu NOx.

 Zasada działania układu opiera się na wprowadzaniu do układu dolotowego silnika pewnej ilości spalin w ściśle określonej dawce sterowanej przez przez komputer sterujący pracą silnika. Ilość recyrkulowanych (wprowadzanych )spalin uzależniona jest od ilości i temperatury świeżego powietrza dostarczanego do kolektora ssącego, prędkości obrotowej silnika, dawki paliwa, temperatury silnika, ciśnienia atmosferycznego oraz położenia pedału przyśpieszenia. W silnikach benzynowych z powrotem do układu wprowadza się do 25% objętości spalin o temperaturze blisko 650 °C. Natomiast w silnikach diesla do 50%, w wyniku, czego temperatura jest ograniczana poprzez chłodnicę spalin do 400–450 °C. W  wyniku działania układu obniżona zostaje temperatura spalania ubogiej w tlen mieszanki a co za tym idzie emisja tlenków azotu NOx. Recyrkulacja spalin przyczynia się także do utlenienia pozostałych w spalinach niespalonych węglowodorów HC.

Zawór EGR może być sterowany podciśnieniowo lub elektromagnetycznie. Nowoczesne elektromagnetyczne zawory wyposażone są w czujnik temperatury oraz potencjometr określający ich stopień otwarcia.

Awarie układów recyrkulacji spalin

Do najczęstszych awarii układu należy zablokowanie zaworu, co może być spowodowane nagromadzeniem się nagarów lub nieszczelnością przewodów doprowadzających podciśnienie lub spaliny. Zazwyczaj dzieje się tak w autach, które mają niskie dzienne przebiegi na niedogrzanym silniku .W układach sterowanych podciśnieniowo przyczyną awarii są również nieszczelności powstające na przewodach doprowadzających podciśnienie do zaworu oraz nieszczelność membrany zaworu. Dodatkowo sam recyrkulator z powodu zmiennych warunków pracy ulega w pewnym sensie samoistnemu postępującemu rozszczelnieniu skutkiem, czego jest zazwyczaj spora ilość spalin w układzie chłodzenia.

Objawy awarii tego elementu są dość zróżnicowane od spadku mocy po okresowy spadek obrotów ,dymieniem z wydechu lub bezpośrednie uszkodzenie sondy lambda.

W związku z tymi objawami zachodzi często potrzeba wymiany zaworu lub samego recyrkulatora na nowy.

Dla przykładu nowy zawór-przepustnica do Skanii R to koszt ok.2700 zł.netto. Natomiast zregenerowany przez firmę Tender to kwota 850 zł. netto. Natomiast koszt nowego recyrkulatora to 12000 zł.netto, a regenerowany już tylko 2000 zł.netto. Jak widać w tym wypadku różnica jest ogromna . Gdy w grę wchodzi recyrkulator starszego typu np.do MAN-a i silnika D20 to przepustnica jest elementem integralnym z recyrkulatorem i regeneracja oraz  cena obejmuje przepustnicę i recyrkulator, jako całość. Jak widać warto zastanowić się nad wariantem naprawy układu. Regeneracja recyrkulatorów ma jeszcze jedną zasadniczą przewagę pomijając cenę. Aby nie wdawać się w szczegóły techniczne naprawia się ją a w zasadzie uszczelnia dużo lepiej niż fabrycznie. Tak, więc jest dużo większe prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy. Oczywiście, aby poprawnie zweryfikować uszkodzenie a potem je naprawić potrzeba odpowiedniego zaplecza diagnostycznego oraz warsztatu mechanicznego, który sprawnie usunie i naprawi awarię.

Jednym słowem argumenty przemawiające za wyborem części regenerowanych są aż nadto jasne. Takie części są równoprawne z nowymi a czasem wręcz leprze.

Zachęcamy wszystkich do rozważenia zakupu części regenerowanych nie tylko ze względu na cenę, ale również ze  względu na ich późniejszą trwałość.

 

 

Zespół Tender

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Układ redukcji emisji spalin SCR AdBlue ,naprawa koszty i profilaktyka.

Coraz bardziej drastyczne normy emisji spalin wymuszają na producentach samochodów osobowych i ciężarowych stosowania zaawansowanych systemów redukcji emisji spalin.W samochodach ciężarowych spełniających normę emisji spalin Euro 4 oraz Euro 5 i Euro 6 spotkamy system SCR.

System SCR (Selective Catalytic Reduction  Selektywna Redukcja Katalityczna) - zbudowany z reduktora mającego na celu redukcję tlenków azotu. Tlenki azotu są redukowane przy udziale wodnego roztworu mocznika (32% roztwór) mocznika sprzedawanego pod nazwą AdBlue (R).

Ad Blue - wodny roztwór mocznika stosowany w systemach redukcji emisji SCR od 1 października 2006 roku. 

Płyn Ad Blue jest nietoksyczny i niepalny. W temperaturze -11stC zamarza. Skrystalizowany płyn powoduje wiele problemów technicznych związanych z dozowaniem płynu np. zatykanie przewodów oraz zatkanie wtryskiwacza. W przypadku takiej krystalizacji naprawa systemu Adblue  zazwyczaj polega na usunięciu kryształków płynu i przepłukania bieżącą wodą przewodów oraz wtryskiwacza. Czasami sam płyn podobnie jak paliwo bywa bardzo różnej jakości i stężeniu , więc sam w sobie potrafi powodować problemy. Moduł AdBlue, czyli pompa wraz z elektroniką również często ulega awarii . Wynika to zazwyczaj przez zastosowanie złej jakości płynu, uszkodzenia grzałek ogrzewających układ przewodów i pompę, co powoduje braku możliwości odpompowania mocznika z pompy i system przechodzi w stan awarii. Bywa również, że pompa jest zalewana od wewnątrz przez płyn i wtedy potrzebna jest ingerecja warsztatu elektronicznego. Prawidłowa praca pompy to po wyłączeniu zapłonu wypompowuje "z siebie" płyn Ad Blue do zbiornika i jest taki charakterystyczny delikatny hałas w pompie, aby nie nastąpiło zamarznięcie płynu w pompie.

Układ ma wiele zalet, ale  ważna jest profilaktyka. Jeśli już dojdzie do konieczności naprawy Firma Tender dzięki swojemu doświadczeniu potrafi temu zaradzić, ponieważ oferuje nie tylko diagnozę i naprawę, ale też regeneruje główne podzespoły układu, czyli pompę z elektroniką i wtryskiwacz płynu. Dlaczego regenerujemy ? Ze względu na sumaryczne koszty. Dla przykładu nowa pompa w zależności od marki pojazdu wacha się w przedziale od 4.000 zł netto do 12.000 zł netto. Dodajmy tu iż nie ma na rynku żadnych zamienników takich pomp. Nowy wtryskiwacz to rząd wielkości za oryginału to 1.300 – 2.200 zł netto. Więc jeśli się zdarzy wymiana obu elementów koszt urasta od 5.000-14.000 zł netto, a trzeba jeszcze wliczyć w to koszt serwisu. Jak widać niemało. Ponieważ mamy zaplecze techniczne oraz możliwości sprawdzenia wszystkich elementów układu możemy naszym klientom zaproponować alternatywne rozwiązanie w postaci naprawy a ściślej mówiąc regeneracji elementów układu. Dla przykładu regenerowana pompa z półroczną gwarancją w zależności od marki pojazdu to koszt od 1.600 zł netto do ok.2.600 zł netto. Natomiast regenerowany wtryskiwacz to rząd wielkości około 400- 1000 zł netto. Nasze doświadczenie w tym temacie pozwoliło na jeszcze jedno założenie wdrożone przez nas w serwisie a mianowicie, iż tylko po weryfikacji całości układu, a  nie tylko pojedynczych elementów możemy z przekonaniem udzielić gwarancji i wskazać przyczynę usterki tego układu. Najczęściej jest tak, że on się nie psuje ze starości , bo wbrew pozorom sa to nowe urządzenia, tylko usterka jednej drobnej rzeczy spowodowała, kaskadę kolejnych usterek. Sztuka jest znaleźć ta pierwszą, aby uniknąć z rok kolejnej tej samej awarii. Jednym z przykładów może tu być uszkodzony wtryskiwacz ( zła dawka lub złe rozpylanie) którego uszkodzenia nie wskaże komputer, a tylko stół probierczy (diagnostyczny) i też trzeba sprawdzić jego wydajność oraz powtarzalność. Ta usterka powoduje uszkodzenie katalizatora i złe odczyty czujnika NOX. Często po wymianie czujnika i katalizatora za niecały rok mamy ten sam problem jeżeli w tym czasie nie sprawdziliśmy wtryskiwacza. W związku z takimi sytuacjami uruchomiliśmy tez ofertę na naprawę katalizatorów, gdzie koszt naprawy jest od 2.000 – 4.000 zł netto w zależności od modelu pojazdu, a wspomniana wartość tej naprawy stanowi niejednokrotnie 1/3 wartości nowego katalizatora. Po naprawie samej pompy efekt może być w dalszym ciągu niezadowalający, biorąc pod uwagę sytuacje opisane powyżej, a więc sprawdzamy cały układ bez względu na którykolwiek z uszkodzonych elementów. Innymi słowy rozpatrujemy układ, jako całość i na tak zdiagnozowany ,naprawiony i wyregulowany udzielamy gwarancji. Nasze doświadczenie wykazało, że półśrodki w tym temacie nie działają a jedynie kompleksowe podejście , gwarantuje nam poprawne działanie systemu. Robocizna obejmująca diagnostykę i wymianę części to koszt od 500 – 1000 zł netto. Jak widać jest to w zasadzie dużo mniej jak wartość pompy, a często się okazuje że ona w tym całym układzie była dobra, więc warto postawić na prawidłową diagnozę i zastanowić się gdzie wykonać naprawę.

Możemy jeszcze w dwóch słowach dodać o profilaktyce i o zagrożeniach jakie płyną.

- Uzupełniać płyn AdBlue tylko z wiadomego źródła i sprawdzonego producenta .

 - Nie przelewać go do małych baniek „po czymś”

- Przestrzegać okresowych przeglądów instalacji, najlepiej przed zimą, czyli październik - listopad .

- Unikać dorywczych napraw i mało dających regulacji.

- Nie zakładać wszelkich odcięć systemu, bo to powoduje w efekcie uszkodzenie katalizatora, przez jego zapychanie, a rezultatem jest zwiększone zużycie paliwa.

- Odcięcia powodują też że narażamy się na wysokie kary, ponieważ samochód wtedy nie posiada normy Euro 5 ( w Niemczech jest to traktowane jako przestępstwo karno-skarbowe)  i da się na podstawie odczytu z komputera ustalić od kiedy nie działa i ile godz. pracy bez tego miał pojazd, a na podstawie systemu opłat za drogi widać po jakich krajach w tym czasie jeździł pojazd.

Tym tematem chcieliśmy zwrócić uwagę na temat układu AdBlue, czyli możliwości naprawy oraz profilaktyki. Mamy nadzieję, że niniejszym artykułem przybliżyliśmy tę tematykę i zwiększyliśmy świadomość użytkowników.

Dziękujemy zespół Tender.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy można i czy warto regenerować podzespoły układów pneumatycznych?

 

 

Obecnie wszystkie pojazdy ciężarowe wyposażone są w układy pneumatyczne, które nadzorują prawidłową eksploatacji pojazdu ciężarowego. Po przez sprężarkę, która wytwarza ciśnienie powietrza działają hamulce, zawory, modulatory i wiele innych podzespołów. Obecnie pneumatyką steruje elektronika, co jest ze sobą nierozerwalne z uwagi na normy bezpieczeństwa i systemy, które mają wspomagać kierowcę w niebezpiecznych sytuacjach na drodze, powodują, że elektronika jest szybsza w reakcji na kryzysową sytuacje niż konwencjonalny układ pneumatyczny i kierowca. Naczepa również posiada swój układ pneumatyczny i modulator EBS, w którym skupione są wszystkie funkcje i możliwości odczytu zdarzeń na drodze, jakie wystąpiły oraz niezależna diagnostyka.  Jednak bezpośrednie zasilanie powietrza podawane jest z samego ciągnika siodłowego. Z  powodu mocno rozbudowanej instalacji zdarzają się usterki całych układów i pojedynczych elementów, dlatego warto się zastanowić czy można i czy opłaca się regenerować te podzespoły.

Tego typu podzespoły już od dawna są regenerowane na rynku pod warunkiem, że firma korzysta z odpowiedniego zaplecza w postaci warsztatu oraz narzędzi diagnostycznych. Ważnym czynnikiem jest doświadczenie w branży, które pozwala na odpowiednią weryfikację domniemanego uszkodzenia i zarazem sposobu jego rozwiązania.

Firma Tender poprzez takie wieloletnie doświadczenie jak również przynależność do międzynarodowej organizacji APRA z siedzibą w USA skupiającej firmy z branży regeneracji może się pochwalić bardzo szerokim wachlarzem usług w tej dziedzinie od naprawy wszelkiego typu modulatorów, zaworów, podstaw osuszaczy czy sprężarek.

Są oczywiście pewne obostrzenia przy regeneracji takich podzespołów, jak to, że tylko kompletna naprawa  zaworu z elektroniką może być wykonana w jednym czasie z uwagi na zależność tych części od siebie, a nie tylko wymiana pojedynczych elementów. Ich wybiórcza wymiana na nowe, często wręcz uszkadza zawór, jak również prowadzi do nie wykrycia usterki, ponieważ po naprawie taki zawór nie działa i klient zastanawia się czy dobrze sam przeprowadził naprawę, czy usterka jest może gdzie indziej. Powoduje to kolejne koszty, ponieważ zestaw naprawczy został zamontowany, nie można go zwrócić, a trzeba kupić drugi zawór żeby upewnić się, co do prawidłowej diagnozy. Jak się okazuje nadal wymiana zaworu  nie musi rozwiązać zaistniałego problemu. Dzieje się tak, że niektóre zawory wymagają odpowiedniego programowania, a przynajmniej restartu, więc nawet nowy zawór bez wiedzy o nim nie rozwiąże problemu. Klient, który kupuje u nas taki zawór, otrzymuje test informujący o sprawności elektroniki i pneumatyki, oraz informacje, jaka jest procedura wymiany tego zawory i czy można to zrobić poza ASO. Jak w wielu przypadkach tylko kompleksowa usługa i informacje daje możliwość pełnej gwarancji i satysfakcji z naprawy. Dodatkowo istotnym czynnikiem jest kontrola i czyszczenie układów zasilających jak przewody ,kanały osadniki. Często się zdarza, że po otrzymaniu starego zaworu już wiemy, że nowy długo nie popracuje z uwagi na zanieczyszczenie układu pneumatycznego. Obecna tam elektronika jest bardzo wrażliwa na wszelki drobne grudki spalonego oleju. Dlatego oferujemy też czyszczenie przewodów chłodnicy powietrza , czyli wyjściowych ze sprężarki do osuszacza. Jest to koszt od 200 – 400 zł netto, ale daje gwarancje, że nowy zawór będzie długo i poprawnie pracował. Często się zdarza, że klient wymienia w pojeździe zawory, a nie zdaje sobie sprawy z przyczyny ich uszkodzeń.

W skrócie może porównajmy kilka popularnych części w wersji nowej i regenerowanej.

Średnia cena nowej sprężarki to 2.000 – 3.000 zł netto . Nasza sprężarka kompleksowo regenerowana, w której zawsze stosujemy , nowy nadwymiarowy tłok kosztuje 900 – 1500 zł netto. W przypadku naczepy nowy modulator to koszt  2.800,- 4000zł netto ,natomiast regenerowany produkt to 1200zł – 1500 zł netto.

Kolejnym takim produktem jest nowa podstawa osuszacza  do Skanii R , gdzie cena jest 3300 – 4500 zł netto a cena regeneracji z elektroniką włącznie to okolo 1400 zł. netto. Zaletą regeneracji w firmie Tender jest to, że 95% oferty to części na wymianę. Klient oddaje starą część i od ręki otrzymuje drugą, jak również może ją kupić za kaucją i mając 10 dni na zwrot starej części, może spokojnie ustalić czas naprawy.

Przypomnijmy, iż wielu już producentów stosuje fabryczną regenerację, więc ta forma dostawy części jest popularna i dostępna, na większości rynkach.  

A jaka jest profilaktyka, która pozwoli na bezawaryjne działanie układów pneumatycznych?

W wielkim skrócie jak widać z powyższych przykładów należy dbać o cykliczną wymianę filtrów osuszacza i dokładnie oglądać je podczas wymiany, ponieważ to one często pokazują stan naszego układu pneumatycznego. Oczywiście trzeba to połączyć z serwisem, który ma wiedzę na temat pracy takich układów i potrafi po stanie filtra wskazać , co należy w najbliższym czasie wykonać. Taką usługę można również wykonać w firmie Tender. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, często jesteśmy w stanie powiedzieć , dlaczego samochód w dość krótkim czasie miał wymieniane np. dwie sprężarki i każda ma podobna usterkę. Taka informacja często spowoduje skrócenie czasu naprawy i przypadkowej awarii , jak również klient otrzyma informacje, dlaczego dostawca nowych sprężarek nie uznał na nie reklamacji.

Usługi, jakie oferujemy to połączenie wiedzy i doświadczenia w postaci znajomości układów pneumatycznych , naprawy zaworów, sprężarek , naprawy samochodów i ich sposobu działania zapewni długotrwałą pracę układu pneumatycznego w każdej ciężarówce.

Firma Tender zaprasza do swojego serwisu i na stronę internetową w celu zapoznania się z ofertą.

 

Dziękujemy zespół Tender

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o regeneracji zamieszczonym na łamach strony

http://www.auto-expo.pl

 

 

 FABRYCZNIE REGENEROWANE - DOBRE I TANIE

 

Albo nowe i dobre, ale drogie, albo ze złomu i marne, ale tanie - to fałszywa alternatywa. Kierowcy mają teraz możliwość tańszego kupowania części zamiennych równie dobrych jak nowe, a producenci części - zupełnie nową gałąź zyskownego biznesu.

Podczas międzynarodowych targów Auto Expo Parts & Service zaprezentowanych zostanie wiele ciekawych rozwiązań dla warsztatów. Nasi eksperci doradzą, gdzie szukać zupełnie nowych możliwości zysku. Tak by łączyć dobrą jakość z atrakcyjną ceną.

Na dźwięk słowa "regeneracja" większość Polaków jeszcze się krzywi, pamiętając rzemieślnicze próby napraw zużytych części w czasach, gdy nowe po prostu nie były dostępne na rynku. Regeneracja fabryczna nie ma jednak nic wspólnego z komunistyczną "gospodarką niedoboru", a jest raczej konsekwencją dojrzałego recyklingu. Dojrzałego, czyli takiego, który nie polega na "mieleniu" złomu w celu odzyskania surowca, ale raczej na odzyskiwaniu elementów, które można wykorzystać  w całości. W ten sposób oszczędza się nie tylko surowiec, ale także nakład pracy i energii przeznaczony wcześniej na wyprodukowanie danego elementu. Co ciekawe, regeneracja fabryczna to konsekwencja prawa unijnego, które narzuciło producentom stosowanie surowców  pochodzących z recyklingu.

Tyle teorii, pora na przykład praktyczny. Zacisk hamulcowy składa się z korpusu oraz pewnej liczby mniejszych ruchomych części, takich jak tłoczek wraz z uszczelnieniem. Całość degraduje się stopniowo z każdym przejechanym kilometrem aż w końcu dochodzimy do momentu, w którym zacisk przestaje działać. Ponieważ ta część ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa, kierowca musi naprawić układ hamulcowy. Najdroższą opcją jest kupno nowego zacisku hamulcowego, z kolei kupno używanego jest prostu ryzykowne lub wręcz zakazane ze względu na bezpieczeństwo.

Na rynku są jednak dostępne zaciski regenerowane fabrycznie. Sprzedawane są one również przez producentów części, dostarczających także swoje nowe produkty na pierwszy montaż do fabryk samochodów. Firmy te skupują zniszczone zaciski, które następnie są demontowane w celu odzyskania ich korpusów. Taki korpus to solidny kawał drogiego aluminium lub żeliwa, który waży kilka kilogramów. Każdy korpus jest szczegółowo badany i odrzucany, jeśli nosi ślady uszkodzeń mechanicznych. Do dalszej obróbki kierowane są tylko te, które nie mają żadnych oznak erozji materiału. Po dokładnym oczyszczeniu są one identyczne z nowymi. Producent montuje w nich nowe części ruchome, po czym - po rygorystycznej kontroli jakości - trafiają one do sprzedaży jako elementy regenerowane fabrycznie. Ich sprawność jest identyczna jak nowego zacisku, a kupujący ma pełną świadomość z czego bierze się niższa cena.

Lista elementów fabrycznie regenerowanych szybko rośnie. Dziś są to także rozruszniki, alternatory, silniki wycieraczek, turbosprężarki, kompresory czy sprężarki klimatyzacji. Na tak silnie konkurencyjnym rynku jak w Polsce, duzi gracze błyskawicznie rozpoznali swoją szansę. Pierwsi byli dystrybutorzy części, którzy szybko zorganizowali własne systemy pozyskiwania złomu dla producentów tych elementów. Najwięksi - na przykład Inter Cars - inwestują we własne zakłady regeneracji, słupski Lauber, gdzie pracuje ponad 100 osób.

Mechanicy także już się zorientowali, że mogą w ten sposób uzyskać lepszą ofertę dla klientów, którzy - odstraszeni wysokim kosztem nowej części - zrezygnowaliby z ich usług. Fabryczna regeneracja szybko wypycha z rynku wcześniejsze rozwiązania, takie jak sprzedaż "zestawów naprawczych". Z ich wykorzystaniem możliwa była regeneracja części dostarczonej przez klienta, ale - choć to rzecz jasna o wiele lepsze od montażu części używanej - ostateczny efekt w duże mierze zależał od umiejętności i wkładu pracy mechanika. Nie oszukujmy się, chałupnictwo zawsze przegra z profesjonalną masową produkcją, a nasz przykładowy zacisk hamulcowy to nie ręcznie produkowany elegancki szwajcarski zegarek.

Z punktu widzenia mechanika bardziej zyskowne jest kupienie tańszej, fabrycznie regenerowanej części i doliczenie do niej marży, niż spędzenie kilku roboczogodzin nad naprawą zużytego zacisku przy wykorzystaniu dedykowanego zestawu i rozliczenie tego w stawce za roboczogodzinę. Dlatego przyszłość należy do części regenerowanych fabrycznie, co jest korzystne dla nas wszystkich.

Zachęcamy do śledzenia programu merytorycznego międzynarodowych targów Auto Expo Parts & Service. Poruszonych zostanie wiele tematów związanych branżą motoryzacyjną, między innymi regeneracja fabryczna oraz ekopojazdy i ekologiczna motoryzacja. Targi odbywają się w terminie 11-13.09.2014, w Centrum Targowo-Kongeresowym MT Polska, ul. Marsa 56c.

 

Powyższy artykuł pochodzi ze strony:

http://www.auto-expo.pl/dla-zwiedzajacych/ciekawostki-z-rynku-motoryzacyjnego.html

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Zniszczony / wypalony tłumik Iveco Stralis Euro 5

 

Dostał się do niego olej i zapalił się w środku niszcząc

wszystkie wkłady ceramiczne

 

 

 

 

 

 

Jak nie powinno się naprawiać katalizatorów :)

 

 

 

 


 

 

TENDER 05-860 Święcice, Źródlana 9, tel./fax: 022 722 50 44 tel. 022 796 04 39 tel. 022 752 57 14
Nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pt:

"Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności TENDER Włodzimierz Młot poprzez promocje produktów wypracowanych wspólnie z jednostką naukową"

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo firmy TENDER Włodzimierz Młot w charakterze wystawcy w imprezach targowo - wystawienniczych organizowanych w Europie, które zakończą się misjami gospodarczymi.
Zakresem działań projekt obejmuje przygotowanie materiałów promocyjno - reklamowych, które zostaną wykorzystane w czasie targów i misji gospodarczych, stanowisk wystawienniczych a także zorganizowane od strony logistycznej wyjazdu delegacji firmy na targi i misje gospodarcze.

Wartość projektu: 194 549,10 PLN
Dofinansowanie: 71 160,67 PLN